Till SOL GF:s officeilla hemsida - solgf.se
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
MEDLEMSSIDOR
Uppdaterade regler med anledning av Covid-19
2020-12-12 23:54
Publicerade 2020-12-12 gäller från 2020-12-14

 

SOL GF följer, som tidigare, de råd och rekommendationer som myndigheter, kommuner och förbund fattar med anledning av den pågående pandemin. Vid den senaste uppdateringen från 2020-12-08 har man skärp dessa betydligt för samhället i stort även om man har gjort vissa lättnader när det gäller undantagen för viss idrottsträning.

 

Då de beslutade råden och rekommendationerna ska gälla under en väldigt lång period, från 2020-12-14 till 2021-06-30, kommer det innebära stor påverkan på vår verksamhet.

 

Styrelsen har därför beslutat att dela upp ovanstående period i två delar.


Period 1 gäller 2020-12-14 – 2021-01-06 (dvs över jullovet och fram till trettonhelgen).

Period 2 gäller 2021-01-07 – 2021-06-30.

 

I båda fallen med reservation för kommande uppdatering från myndigheterna.


Läs mer nedan.


Period 1: 2020-12-14 – 2021-01-06

 

Uppdateringarna innebär vissa lättnader, speciellt för aktiva som är födda 2000–2004. Samtidigt närmar vi oss nu slutet på terminen och de som inte har kunnat träna alls sedan slutet av oktober behöver starta upp lite försiktigt.

 

Vi tar därför till oss den rekommendation som vi fått från Svenska Cheerleadingförbundet att inte direkt växla upp till max utan att avvakta med det till efter juluppehållet. Tiden från den 14/12 och fram till jul kan med fördel användas till att försiktigt dra igång den verksamhet som nu kan starta och att hålla terminsavslutningar enligt nedanstående regler.

 


För alla gäller att man följder nedanstående grundregler:

 

 • Stanna hemma vid symtom på covid-19 eller om någon i familjen har det,
 • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion,
 • Dela inte vattenflaskor eller annan personlig utrustning,
 • Håll avstånd till varandra (1,5 meter), större mellan olika träningsgrupper,
 • Lägg de delar av verksamheten som går utomhus,
 • Minimera antalet personer som närvarar samtidigt och undvik trängsel,
 • Hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren
 • Alla läger (både gemensamma och inom grupper) ställs in.


För de födda 2005 eller senare gäller även:

 

 • För de aktiva i denna ålder finns undantag från begränsningen på max 8 som gäller i samhället i stort men tänk på att antalet tränare som är födda 2004 eller tidigare gör att antalet grupper som delar även en stor hall ändå begränsas.
 • Passning är tillåten men ska begränsas till ett minimum.
 • För cheer så är bygg tillåtet men max i pass om 10 minuter där man sedan har minst lika stort, eller större, uppehåll mellan med individuell träning. Reglerna gäller i övrigt som tidigare fasta byggrupper på max 5 personer som inte byts under eller mellan träningarna, inga pass annat än inom byggruppen (dvs endast bygg de klarar utan pass), inga pyramider.
 • Fram till det att förbunden får ett förtydligande angående det som benämns som ”enklare tävlingar” som ska kunna genomföras för de födda 2005 eller tidigare gäller att man inte kan arrangera fysiska tävlingar.
 • Besked om familjegymnastiken kommer inför period 2.

 

För de födda 2000–2004 gäller:

 

 • Utför aktiviteten i mindre grupper (8 personer inklusive tränare ska vara normerande),
 • Om en ordinarie grupp normalt består av fler än 8–9 personer ska den under perioden delas upp i mindre träningsgrupper som tränar åtskilt tidsmässigt eller vid olika dagar,
 • Om lokalen i normala fall delas med andra ordinarie grupper ska varje ordinarie grupp vara tydligt åtskilda med extra stort avstånd före, under och efter träningen,
 • Anpassa antalet tränare efter gruppstorleken,
 • Alla moment där passning behövs ska undvikas,
 • För bygg i cheer gäller att sådan träning inte kan genomföras,
 • Res individuellt till och från träningarna,

 

För ordinarie grupper med aktiva som är födda både över och under brytpunkten 2004/2005 gäller:

 

 • Om någon eller några enstaka (max 3) som är födda 2004 eller tidigare tillhör en ordinarie grupp där majoriteten är yngre kan de träna med den gruppen men behöver ändå följa reglerna för sin åldersgrupp, till exempel för passning/bygg,
 • Är man fler än 3 överåriga som tränar i en ordinarie grupp med yngre aktiva får dessa delas in som en egen tillfällig träningsgrupp,
 • Om någon som är född 2005 eller senare är med i en ordinarie grupp där majoriteten är födda 2004 eller tidigare tränar hela gruppen efter reglerna för de födda 2004 eller tidigare.

 


För de födda 1999 eller tidigare gäller:

 

P.g.a.. beslut taget i Stockholm stad om vilken verksamhet som får bedrivas i deras lokaler kan ingen träning där ske inomhus för denna åldersgrupp.

 

Om man kan bedriva träning utomhus eller i lokaler som inte ägs av Stockholm stad gäller samma regler som för åldersgruppen födda 2000–2004.

 

För grupper som normalt har träning i Huddinge har man där inte gjort någon skillnad mellan de födda 2000 – 2004 och de födda 1999 eller tidigare. Där går det bra att träna men man behöver dela upp den ordinarie gruppen i tillfälliga träningsgrupper så det är max 8 per grupp och träning. I övrigt följer även dessa samma regler som för de födda 2000 – 2004.

 

Notera: Från årsskiftet 2021-01-01 räknas alla födda 2000 som 21 år och vuxna. Åldersindelningen blir då 2001–2004 respektive 2000 eller tidigare.

 

 


 

Period 2: 2021-01-07 – 2021-06-30

 

För period 2 kommer styrelsen att återkomma innan perioden börjar med vad som kommer gälla för våren och början av sommaren 2021. Det är ett omfattande arbete som krävs för att analysera alla konsekvenser.

 

Det vi redan nu kan se är att de åldersuppdelningar som gjorts tillsvidare kommer ligga kvar. Dock med förändringen att de som då räknas som 20 år enligt RF är de födda 2001 varför spannet där då blir 2001–2004. Vi kan även se att vi kommer behöva se över träningsscheman och ekonomin för våren för att göra anpassningar där.

 

Vi kan räkna med att det enbart kommer vara ordinarie träning som kan genomföras. Extra aktiviteter som läger (både gemensamma och i grupper), uppvisningar och tävlingar kommer troligen ställas in, möjligen med några digitala undantag.

 

När det blir varmare mot våren kommer vi även se över om det är någon verksamhet som kan förläggas utomhus. Vi uppmanar grupperna att redan nu se över hur man skulle kunna planera det.

 

Minst påverkar kommer det, som det ser ut nu, vara för träningsgrupper i BoU-sektionen som tränar en gång i veckan (eventuellt med undantag för familjegympan). Störst påverkan får grupperna i våra tävlingssektioner och då framförallt de där en majoritet av de aktiva är födda 2001–2004 eller 2000 och tidigare.

 

 

Sammanfattning

 

Vår ambition är att under hela denna period, fram till sommaren 2021, kunna erbjuda en så normal verksamhet som möjligt. Liksom både myndigheter och övriga aktörer lyfter fram är träning viktig ur ett folkhälsoperspektiv och där ska vi bidra i så stor utsträckning vi kan med hänsyn taget till alla regler.

 

Vi hoppas ni har förståelse för att de olika råden och rekommendationerna kommer att påverka även oss och att det även framöver kan komma snabba beslut med kort varsel.

 

Styrelsen vill starkt betona det personliga ansvaret som alla har att både våra egna råd och rekommendationer (liksom de från myndigheter, kommuner och förbund) följs. Att vi ska försöka bedriva träning så normalt som möjligt men att vi inte ska tumma på reglerna eller försöka hitta kryphål som går emot intentionerna i det som kommunicerats ut.


Nyhetsarkiv
SOL-dagen 20/4 20242024-04-02 23:34
Juluppvisningarna 20232023-10-24 16:05
Info om våren 20232022-12-01 13:07
Juluppvisningarna 10/122022-11-30 19:04
Höstlovsläger 20222022-10-06 13:56
Info inför hösten 20222022-08-04 16:16
Välkommen Jasmine!2022-06-16 01:15
SOL-dagen 23/4 20222022-04-05 19:05
Familjedagen 13/11 20212021-10-27 00:05
Höstlov vecka 442021-10-22 09:40
SOL GF Årsmöte 20212021-08-22 22:55
Info om hösten 20212021-08-10 13:37
Premiär: SOL-dagen 20212021-05-15 02:54
Påsklovet 20212021-03-31 17:43
SOL-dagen 20212021-03-24 03:44
Sportlov vecka 9 (1-7/3)2021-02-23 19:14
Avgifter våren 20212021-01-29 10:33
Årets juluppvisningar2020-11-04 14:23
SOL GF:s medlemssidor2020-11-04 13:06